Oknoroll

Świadectwo kwalifikacyjne, urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV:


Świadectwo kwalifikacyjne


Zaświadczenie ukończenia szkolenia w firmie PORTOS:


certyfikat portos


Certyfikat ukończenia kursu KNIPPING:


certyfikat KNIPPING


Certyfikat BIG TOR:


certyfikat big tor


AC & DC Power Systems for Telecoms Engineers:


AC & DC - M. Pajda


Radio Frequency Awareness:


Radio Frequency Awareness - M. Pajda
© OKNOROLL 2019